logo

IEVO-ANC-MFMK

IEVO Micro Unterputz-Kit

Ref: F0109000042

The IEVO-ANC-UFMK allows for the ievo micro™ fingerprint reader (IEVO-M) to be seamlessly flush mount into the wall.

Faites défiler pour en savoir plus